Klauzula informacyjna

Zgoda i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w  ZNP ZG „LOGOS” Dom Nauczyciela w Augustowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG „LOGOS” Dom Nauczyciela w Augustowie – Dyrektor, tel.: 87 643 20 21.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji oraz prowadzenia korespondencji drogą listowną lub elektroniczną/realizacji umowy, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
  3. Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Odbiorcami Pani/Panu Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania Danych Osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia np. zawarcie i realizację rezerwacji/umowy bądź też prowadzenie korespondencji.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  9. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Prowadzenie dalszej korespondencji bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferta specjalna LATO 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnymi ofertami na lato 2020!

Czytaj więcej

Popularne oferty

Najczęściej wybierane przez naszych klientów

Sprawdź najnowsze wpisy na BLOGU

zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Posiadamy własny hotel i restaurację!

Sprawdź ofertę