Augustów

Na początku XVI stulecia Królowa Bona zauważyła wyjątkowość ziem położonych w Puszczy Augustowskiej i zleciła staroście knyszyńskiemu - Piotrowi Chwalczewskiemu założenie miasta Zygmuntowo. Obsługiwało ono trakty biegnące z Litwy i Białorusi do Prus, Wielkopolski, Krakowa i Warszawy.

Przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim wydał w Wilnie król Zygmunt August 17 maja 1557 roku. Nazwę i herb z monogramem miasto przyjęło od założyciela.

Pierwsi mieszkańcy Augustowa byli głównie Polakami pochodzącymi z drobnoszlacheckich rodzin mazowieckich.

Na dynamiczny rozwój usytuowanego ma północno - wschodnim krańcu Polski grodu w początkowych latach istnienia wpłynęła duża liczba osiedlających się tu rzemieślników. Największe cechy stworzyli piekarze, rzeźnicy, szewcy, kowale i kołodzieje.

W kolejnych wiekach Augustów dzielił losy Polski. Stały rozwój miasta, o którym zadecydowała budowa Kanału Augustowskiego i przeprowadzenie ważnej szosy waeszawsko - petersburskiej, przypada na początek XIX wieku. W okresie międzywojennym gród nad Nettą stał się ośrodkiem przemysłu drzewnego i awansował do rangi jednego z ważniejszych ośrodków turystycznych Polski. Obok Zakopanego i Juraty należał do najpopularniejszych miejscowości letniskowych wśród elit politycznych i wojskowych II Rzeczpospolitej.

ATRAKCJE AUGUSTOWA

Kanał Augustowski:

  • Unikatowe, bezcenne dzieło budownictwa wodnego XIX wieku.
  • Wybudowany w latach 1824 - 1839 przez polskich inżynierów wojskowych, autorem projektu kanału był inż. Podpułkownik Ignacy Prądzyński, inicjatorem budowy kanału był minister skarbu Książę Francidzek Ksawery Drucki Lubecki. Kanał miał połączyć Wisłę, Narew, Biebrzę, Czarną Hańczę, Nettę z Niemnem aż do ujścia Bałtyku.
  • Głównym powodem budowy kanału były restrykcje pruskie, które uniemożliwiały spławianie polskich towarów Wisłą do Gdańska, restrykcje celne portu gdańskiego.
  • W 1839 r. otwarto żeglugę na Kanale Augustowskim, rząd pruski obniżył cła, znaczenie kanału zmalało, nie był wykorzystywany w takim stopniu jak pierwotnie zakładano.
  • Kanał stał się malowniczym szlakiem turystycznym.

Oferta specjalna LATO 2020

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnymi ofertami na lato 2020!

Czytaj więcej

Popularne oferty

Najczęściej wybierane przez naszych klientów

Sprawdź najnowsze wpisy na BLOGU

zapraszamy do lektury

Czytaj więcej

Posiadamy własny hotel i restaurację!

Sprawdź ofertę